Vestlandske Limtreindustri AS

Leverandør av limtrekonstruksjonar, i-bjelkar og takstolar

Tenester

Vestlandske Limtre Industri AS kan bistå med teikning, dimensjonering, utrekning og konstruksjon av limtre til bygg i alle storleikar.

Produkt

Vestlandske Limtre Industri AS tilbyr limtrekonstruksjonar, takstolar, bjelkelag, sperr, og I-bjelkar. Me kan òg levere beslag og spon til landbruk.

Høg kvalitet og kapasitet på tilskjæring

Vi tilbyr precut av konstruksjonspakkar til hus, I-bjelkar og limtre. Vår nye precutlinje er svært fleksibel og gjer moglegheit til å utføre de fleste typer bearbeiding.

Bla i vår digitale brosjyre

null

Gunnar Utskot

Dagleg leiar / prisførespurnad limtre
null

Karina Strømmen

Bestilling, spørsmål ang. ordre
null

Sivert Torsvik

Prisførespurnad og konstruksjon, Limtre, I-bjelkar og precut
null

Edvin Ådland

Produksjon, transport, spørsmål ang. ordre
null

Steinar Rusås

Prisførespurnad og konstruksjon, limtre, I-bjelkar og precut
null

Anita Rennesvik

Administrasjon, økonomi og spørsmål ang. faktura
null

Bjørn Arve Meyer

Prisførespurnad og konstruksjon, takstolar, I-bjelkar og precut
null

Jan Kasper Østensen

Salgsleder

Vestlandske Limtre Industri AS

Me er medlem i Norske Limtreprodusenters Forening, og Norske Takstolprodusenters Forening.

Tenester

Vestlandske Limtre Industri AS kan bistå med teikning, dimensjonering, utrekning og konstruksjon av limtre til bygg i alle storleikar.

Produkt

Vestlandske Limtre Industri AS tilbyr limtrekonstruksjonar i form av takstolar, bjelkelag, sperr, og I-bjelkar. Me kan òg levere beslag og spon til landbruk.

Kontakt oss