Takstolar

Takstolar nyttast ofte når ein har behov for stor takhelning eller når spennvidda er for stor for vanlige limtrebjelkar og utelukkar massive bjelkar. Takstolar vert òg nytta når bogar og rammer av ulike årsakar ikkje er ynskjelege.

I sin enklaste form består takstolen av to bjelkar som lener seg mot kvarandre og er ledda i toppunktet – mønet. Fotendane er festa til fundament eller til kvarandre via eit strekkbånd.

Vestlandske Limtre Industri AS leverer takstolar til einebustadar, rekkjehus og andre typar bygg.

Vestlandske Limtre Industri AS

Me er medlem i Norske Limtreprodusenters Forening, og Norske Takstolprodusenters Forening.

Tenester

Vestlandske Limtre Industri AS kan bistå med teikning, dimensjonering, utrekning og konstruksjon av limtre til bygg i alle storleikar.

Produkt

Vestlandske Limtre Industri AS tilbyr limtrekonstruksjonar i form av takstolar, bjelkelag, sperr, og I-bjelkar. Me kan òg levere beslag og spon til landbruk.

Kontakt oss