Produkt

Vestlandske Limtre Industri AS tilbyr limtrekonstruksjonar i form av takstolar, bjelkelag, sperr, og I-bjelkar. Me kan òg levere beslag og spon til landbruk.

Limtre

I limtre nyttast normalt gran og impregnert virke som er sortert etter reglar fastlagt av Norsk Limtrekontroll.

Les meir →

Sperr

Vestlandske Limtre Industri AS leverer sperr i standard limtredimensjonar. S-bjelke og splitta limtre vert nytta til ulike sperrekonstruksjonar.

Les meir →

Takstolar

Takstolar nyttast ofte når ein har behov for stor takhelning eller når spennvidda er for stor for vanlige limtrebjelkar og utelukkar massive bjelkar.

Les meir →

Beslag

Vestlandske Limtre Industri AS leverer alt du treng av beslag til montering av limtrekonstruksjonar.

Les meir →

I-bjelkar

Vestlandske Limtre Industri AS kan levera I-bjelken frå Metsawood – FJI-bjelken. Med I-bjelkar får du fleire moglegheitar, ein enklare byggjeprosess og, ikkje minst, eit betre byggverk.

Les meir →

Spon

Vestlandske Limtre Industri AS leverer spon i pakkar på mellom 23 til 27 kg til bruk for landbruk.

Les meir →

Bjelkelag

Vestlandske Limtre Industri AS leverer bjelkelag i samband med konstruksjon av etasjeskilje i tre.

Les meir →

Vestlandske Limtre Industri AS

Me er medlem i Norske Limtreprodusenters Forening, og Norske Takstolprodusenters Forening.

Tenester

Vestlandske Limtre Industri AS kan bistå med teikning, dimensjonering, utrekning og konstruksjon av limtre til bygg i alle storleikar.

Produkt

Vestlandske Limtre Industri AS tilbyr limtrekonstruksjonar i form av takstolar, bjelkelag, sperr, og I-bjelkar. Me kan òg levere beslag og spon til landbruk.

Kontakt oss