Beslag

Vestlandske Limtre Industri AS leverer alt du treng av beslag til montering av limtrekonstruksjonar. Konstruksjonar i limtre er ofte synlege og både treet og beslaget vert difor ein viktig del av det arkitektoniske uttrykket til bygget.

Stålsambindingar overfører krefter på ein meir konsentrert og definert måte kontra eldre typar tresambindingar. Dette betyr til dømes at det er fullt mogleg å utføre momentfrie leddsambindingar.

Vestlandske Limtre Industri AS

Me er medlem i Norske Limtreprodusenters Forening, og Norske Takstolprodusenters Forening.

Tenester

Vestlandske Limtre Industri AS kan bistå med teikning, dimensjonering, utrekning og konstruksjon av limtre til bygg i alle storleikar.

Produkt

Vestlandske Limtre Industri AS tilbyr limtrekonstruksjonar i form av takstolar, bjelkelag, sperr, og I-bjelkar. Me kan òg levere beslag og spon til landbruk.

Kontakt oss