Konstruksjon og teikning av I-bjelkar

Vestlandske Limtre Industri AS kan levere I-bjelker frå Metsawood, FJI-bjelken. Med I-bjelker får du fleire moglegheiter, ein enklare byggjeprosess og eit lettare produkt å handtera på byggeplass.

Fordelar med I-bjelkar

  • Låg vekt i forhold til styrken
  • Miljøvenleg
  • Enkel byggjeprosess

Me foreslår ofte ein kombinasjon av I-bjelker og smalt limtre i eit bjelkelag eller eit tak. Vår erfaring er at det ofte gjev den sterkaste og kostnadsmessig beste løysinga.

null

Sivert Torsvik

Prisførespurnad og konstruksjon, Limtre, I-bjelkar og precut
null

Steinar Rusås

Prisførespurnad og konstruksjon, limtre, I-bjelkar og precut
null

Bjørn Arve Meyer

Prisførespurnad og konstruksjon, takstolar, I-bjelkar og precut

Vestlandske Limtre Industri AS

Me er medlem i Norske Limtreprodusenters Forening, og Norske Takstolprodusenters Forening.

Tenester

Vestlandske Limtre Industri AS kan bistå med teikning, dimensjonering, utrekning og konstruksjon av limtre til bygg i alle storleikar.

Produkt

Vestlandske Limtre Industri AS tilbyr limtrekonstruksjonar i form av takstolar, bjelkelag, sperr, og I-bjelkar. Me kan òg levere beslag og spon til landbruk.

Kontakt oss