Tenester

Vestlandske Limtre Industri AS arbeidar med limtre i alle former. Limtre er eit tilarbeidd og miljøvenleg treprodukt som har utmerka eigenskapar når det kjem til både styrke og stivleik i forhold til dimensjon. Limtre er formstabilt og sterkt, og er svært forutsigbart når det gjeld brann. Limtre blir ofte valt som hovudkonstruksjon der det er spesifikke krav til brann.

Konstruksjon og teikning av større bygg

Vestlandske Limtre Industri AS kan bidra gjennom heile prosessen frå idé til val av løysing for konstruksjon av større bygg som hallar, næringsbygg og meir.

Les meir →

Konstruksjon og teikning av takstolar

Me dimensjonerar og teiknar ut takstolar på førespurnad.

Les meir →

Dimensjonering

I mange tilfelle har du som kunde behov for hjelp med å finne rett dimensjon på enkle dragarar eller heile konstruksjonar. Me gjer jobben for deg.

Les meir →

Konstruksjon og teikning av i-bjelkar

Vestlandske Limtre Industri AS kan levere I-bjelkar frå Metsawood, FJI-bjelka. Med I-bjelkar får du fleire moglegheiter, ein enklare byggjeprosess og eit lettare produkt å handtera på byggeplass.

Les meir →

Berekning av limtre

Bruk gjerne kalkulatoren vår for å dimensjonere og beregne limtre til prosjektet ditt. Kalkulatoren er godt eigna for enkle beregningar.

Les meir →

null

Sivert Torsvik

Prisførespurnad og konstruksjon, Limtre, I-bjelkar og precut
null

Steinar Rusås

Prisførespurnad og konstruksjon, limtre, I-bjelkar og precut
null

Bjørn Arve Meyer

Prisførespurnad og konstruksjon, takstolar, I-bjelkar og precut

Vestlandske Limtre Industri AS

Me er medlem i Norske Limtreprodusenters Forening, og Norske Takstolprodusenters Forening.

Tenester

Vestlandske Limtre Industri AS kan bistå med teikning, dimensjonering, utrekning og konstruksjon av limtre til bygg i alle storleikar.

Produkt

Vestlandske Limtre Industri AS tilbyr limtrekonstruksjonar i form av takstolar, bjelkelag, sperr, og I-bjelkar. Me kan òg levere beslag og spon til landbruk.

Kontakt oss