I-bjelkar

Vestlandske Limtre Industri AS kan levere I-bjelkar frå Metsawood, FJI-bjelken. Med I-bjelker får du fleire moglegheiter, ein enklare byggjeprosess og eit lettare produkt å handtera på byggeplass.

Fordelar med I-bjelkar:

  • Låg vekt i forhold til styrken
  • Miljøvenleg
  • Enkel byggjeprosess
  • LVL-flens
  • SINTEF-godkjent

I-bjelken vår har teknisk godkjenning frå SINTEF. Det betyr at du kan være trygg på at konstruksjonen oppfyller alle krav. FJI-bjelken er bygd opp med LVL-flens (Kerto) i topp og botn, og med OSB i steget. Dette gjev ein formstabil, stiv og rett bjelke med høg bæreevne.

Dimensjonar og vekt

Høgdar Frå 250 mm til 400 mm
Breidder 45 mm / 60 mm
Kg/lm 2,9 til 6,4

Vestlandske Limtre Industri AS

Me er medlem i Norske Limtreprodusenters Forening, og Norske Takstolprodusenters Forening.

Tenester

Vestlandske Limtre Industri AS kan bistå med teikning, dimensjonering, utrekning og konstruksjon av limtre til bygg i alle storleikar.

Produkt

Vestlandske Limtre Industri AS tilbyr limtrekonstruksjonar i form av takstolar, bjelkelag, sperr, og I-bjelkar. Me kan òg levere beslag og spon til landbruk.

Kontakt oss