Bjelkelag

Vestlandske Limtre Industri AS leverer bjelkelag i samband med konstruksjon av etasjeskilje i tre. S-bjelken og splitta limtre er produsert i standarddimensjonar og deretter kløyvd. Desse produkta nyttast i aukande grad til bjelkelag.

Vestlandske Limtre Industri AS

Me er medlem i Norske Limtreprodusenters Forening, og Norske Takstolprodusenters Forening.

Tenester

Vestlandske Limtre Industri AS kan bistå med teikning, dimensjonering, utrekning og konstruksjon av limtre til bygg i alle storleikar.

Produkt

Vestlandske Limtre Industri AS tilbyr limtrekonstruksjonar i form av takstolar, bjelkelag, sperr, og I-bjelkar. Me kan òg levere beslag og spon til landbruk.

Kontakt oss